Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Koronawirus, a Komunia św. na Wzgórzach Krzesławickich

Kościół Miłosierdzia Bożego Na Wzgórzach Krzesławickich w KrakowieKoronawirus wymusza zmiany w postępowaniu na Wzgórzach Krzesławickich.
 
Postawa podczas przyjmowania Komunii św.

 

Wobec realnego rozprzestrzeniania się koronawirusa w świecie i wzrostem zachorowań, Kościół podjął wytrwałą modlitwę i pokutę w intencji chorych, umierających oraz o ratunek od Boga dla zagrożonych. Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa, a dodatkowo komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna, trzeba nam się zastosować w okresie trwania zagrożenia do dodatkowych apeli i wskazówek. Zasadą ogólną jest szczególna dbałość o zachowanie podstawowych zasad higieny: częste i dokładne mycie rąk, unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami zainfekowanymi, unikanie wielkich zgromadzeń ludzkich.

Także w przestrzeni sakralnej i duszpasterskiej musimy zadbać o prewencję i bezpieczeństwo. Dlatego zawieszone zostały, na czas nieokreślony, spotkania grup, duszpasterstw i stowarzyszeń, które odbywają się zwykle w pomieszczeniach parafii. Zachęcamy, aby zdrowi spotykali się w domach prywatnych na modlitwie i spotkaniach formacyjnych. Natomiast przychodzący do kościoła na nabożeństwa niech będą zupełnie zdrowi. Chorzy, niech pozostaną w domach i jednoczą się z nami duchowo także przez Komunię duchową, której celem jest zjednoczenie się z Jezusem na drodze pozasakramentalnej. Trzeba wtedy wzbudzić w sobie wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii, skierować ku Niemu swoją miłość, a także mieć w sercu pragnienie, aby Jezus mógł duchowo wejść w nasze życie. Komunia duchowa, zwana także Komunią pragnienia, sprawia wtedy w nas duchowe owoce, podobne do tych które przynosi Komunia sakramentalna.

Podczas Mszy św. w kościele będziemy wszyscy w tym okresie przyjmować Komunię św. na rękę, wyłącznie w postawie stojącej. To jest starożytny sposób, praktykowany przez Kościół od czasów apostolskich. Komunia św. ma wtedy charakter duchowego posiłku, posilamy się Chrystusem, tak jak codziennym chlebem. Stajemy przed Bogiem z pustymi rękami i prosimy, aby On Sobą nas napełnił. Przyjmowaniu Komunii św. zawsze powinno towarzyszyć przeżycie. Skupiamy swoją uwagę na Chrystusie. On jest najważniejszy, Jego przyjmujemy. I jeszcze jedno: nie ma lepszego, lub gorszego sposobu przyjmowania Komunii św. Obowiązuje nas sposób ustalony w danym kościele i do niego mamy się dostosować. Pamiętajmy! Obowiązuje nas nauka Kościoła, a nie prywatne objawienia, choćby bardzo pobożne. Jeśli stawiasz się wyżej i twierdzisz, że sam wiesz lepiej, już zgrzeszyłeś pychą.

Przygotuj zatem swoje ciało i przyjmij przed przyjęciem Komunii św. odpowiednią postawę: bez pośpiechu, bez przepychania się, czy podchodzenia z boku, ustaw się w procesji eucharystycznej w kierunku ołtarza. Gdy osoba przed tobą przyjmuje Komunię, przyklęknij na jedno kolano lub - gdy nie możesz tego uczynić - zrób skłon głową. Nie zwlekaj, by nie opóźniać rozdawania Ciała Pańskiego.

Następnie, stojąc już przed kapłanem, wyciągnij przed siebie obie ręce na wysokość ramion: lewa twoja dłoń, wklęsła, otwarta ku górze – niech utworzy tron dla Chrystusa, prawa niech będzie dla niej podparciem od dołu. Gdy kapłan wypowiada słowa: „Ciało Chrystusa”, ty odpowiadasz z wiarą: „Amen”. Wtedy kładzie on Hostię w zagłębieniu twojej górnej dłoni, a ty, ujmując Hostię palcami drugiej ręki – w obecności kapłana – wkładasz Ją do swoich ust. Ważne jest, abyś zawsze przyjmował Komunie świętą przy szafarzu, a dopiero potem wrócił na swoje miejsce. Ważnym elementem jest jeszcze jeden istotny szczegół: po otrzymaniu Komunii św. na dłoń, robisz jeden krok w bok (np. w prawo) i dopiero teraz – w bliskości kapłana – spożywasz Hostię. W ten sposób umożliwiasz następnej osobie sprawne podejście do Komunii św. To wymaga jednak trochę praktyki.

Po przyjęciu Komunii św. wszyscy w ławkach stoimy! Jednoczymy się wówczas z tymi, którzy jeszcze przyjmują Chrystusa. Gdy ostatnia osoba przyjmie Komunię św., siadamy. Rozpoczyna się czas indywidualnej modlitwy, podziękowania i uwielbienia Pana. Adoruj Jezusa, który do ciebie przyszedł. On cię posila. Przyjmij Jego siłę. Proś, aby wypełnił cię po brzegi. Jest to właściwy czas na pieśń dziękczynienia, ale także na chwilę modlitwy w ciszy. Tego ci życzę!

Twój ks. Proboszcz

 

Jak prawidłowo przyjmować Komunię św. na rękę - film instruktażowy