Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Wspólnoty i Grupy Duszpasterskie

 

DZIECI

 • Ministranci młodsi i starsi
 • Schola dziecięca

MŁODZIEŻ

 • Lektorzy
 • Młodzieżowa schola liturgiczna
 • Ruch Światło-Życie - Oaza młodzieży
 • Warsztaty teatralne Centrum Karol
 • Wolontariat

DOROŚLI

Grupa Odnowy w Duchu Św. Misericordia - prezentacja wspólnoty

Historia Odnowy w Duchu Świętym

Kiedy apostołowie zebrali się na modlitwę w dniu Pięćdziesiątnicy, wypełniły się słowa, zapowiedziane im przez Chrystusa, że zstąpi na nich Duch Święty. Nagle wieczernik napełnił potężny podmuch wiatru i ukazały się jakby języki ognia ”i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” Natychmiast też apostołowie z mocą zaczęli głosić Jezusa Zmartwychwstałego, wielbić Boga we wszystkich językach, wzywać do chrztu i nawrócenia, uzdrawiać chorych i wskrzeszać umarłych. Wszystko to działo się ponad 2000 lat temu.

I dziś Duch Święty działa w podobny sposób. W zlaicyzowanym, przepełniony duchem materializmu i pełnym zagrożeń XXI wieku, tysiące ludzi na całym świecie doświadczyło całkowitej przemiany życia, połączonej z umocnieniem wiary i rozbudzeniem prawdziwej wewnętrznej radości. Doświadczyli oni mocy modlitwy, radości płynącej z uwielbienia, poznania Pisma Świętego, aby głosić Jezusa Zmartwychwstałego światu. Tak oto powstała Odnowa Charyzmatyczna, lub inaczej Odnowa w Duchu Świętym.

Odnowa w Duchu Świętym gromadzi ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu- trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, którym głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele.

Ruch Odnowy w Duchu Świętym powstał w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych, pod wpływem Soboru Watykańskiego II.

W Polsce zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne w latach siedemdziesiątych, organizowane przez kapłanów, którzy zetknęli się z Odnową poza granicami naszego kraju. W 1975 roku spotkanie z Ruchem Odnowy przeżył ks. Franciszek Płonka z diecezji bielsko żywieckiej. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Ks. Bronisław Dembowski (obecnie biskup) spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r.

Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Krakowie-Nowej Hucie zaczął się od seminarium przeprowadzonego przez ojca Joachima Badeniego „Na Miasteczku”, zakończonego modlitwą o wylanie Ducha Świętego w Mogile dnia 8 marca 1980 roku. Tak oto przy klasztorze Ojców Cystersów powstała grupa modlitewna, która przyjęła nazwę Wspólnota Metanoia. Można ją nazwać „matką” wszystkich nowohuckich wspólnot. Z tej wspólnoty w roku 1987 wyłoniła się grupa ze Wzgórz Krzesławickich, która w swoim nowym kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego zorganizowała się jako Wspólnota Misericordia.

 

Spotkania: w każdy wtorek godz. 18.30 (po Mszy św. wieczornej) w sali Jana Pawła II w dolnym kościele

Opiekun: ks. Maciej Winiarski

Kontakt: po spotkaniu lub e-mail: misericordiapmb@gmail.com

Strona Wspólnoty MISERICORDIA: misericordia-wzgorza.webnode.com

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa - prezentacja wspólnoty

Zasadniczym celem dla członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wynagradzanie modlitwą, w każdej godzinie doby, Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy własne i świata.
Straż Honorowa została założona w 1863 r. w klasztorze sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek) w Bourg-en-Bresse we Francji przez s. Marię od Najświętszego Serca.
Członkowie odprawiają godzinę straży przy Sercu Pana Jezusa dzieląc czas tak, aby wypełnić każdą godzinę doby. Czynią to ofiarując w zadeklarowanej godzinie, każdego dnia, wszystkich czynności, ofiar duchowych i modlitw jako wynagrodzenia Bożemu Sercu.
Straż Honorowa istnieją w ponad 30. państwach na świecie. W Polsce stowarzyszenie liczy około 25 tys. członków, którzy spotykają się w parafiach, seminariach i zakonach.

Spotkania: I czwartek miesiąca, godz. 17:00, w kościele – Godzina Święta, Msza św., następnie spotkanie formacyjne w Sali św. Dyzmy

Opiekun: ks. Jan Abrahamowicz
 

Planowane wydarzenia w Oazie Rodzin na wrzesień 2013

 1. 2013-09-06 Pierwszy piątek miesiąca - w dolnym kościele:
 • godz. 19:00 Różaniec i Spowiedź Św.
 • godz. 19:30 Msza Św. z błogosławieństwem dla par animatorskich

Planowane wydarzenia w Oazie Rodzin na czerwiec 2013

 1. 2013-06-07 Pierwszy piątek miesiąca - w dolnym kościele. Zapraszamy także małżonków, którzy pragnęliby włączyć się w duchowość Oazy Rodzin (Kościoła Domowego):
 • godz. 19:00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Spowiedź Św.
 • godz. 19:30 Msza Św.

Oaza Rodzin - zaproszenie

2013-05 Planowane wydarzenia - Oaza Rodzin

 1. 2013-05-03 Uczestniczymy w parafialnych Mszach Św. Wyjątkowo w tym miesiącu nie ma Mszy Św. dla Oazy Rodzin w pierwszy piątek.

2013-04 Planowane wydarzenia - Oaza Rodzin

 1. 2013-04-05 Pierwszy piątek miesiąca - w dolnym kościele. Zapraszamy także małżonków, którzy pragnęliby włączyć się w duchowość Oazy Rodzin (Kościoła Domowego):
 • godz. 19:00 Różaniec i Spowiedź Św.
 • godz. 19:30 Msza Św.

2013-03 Planowane wydarzenia - Oaza Rodzin

 1. 2013-03-01 Pierwszy piątek miesiąca - w dolnym kościele:
 • godz. 19:00 Droga Krzyżowa i Spowiedź Św.
 • godz. 19:30 Msza Św.

2013-02 Planowane wydarzenia - Oaza Rodzin

Oaza Rodzin zaprasza w miesiącu luty 2013 wszystkie chętne żony, wszystkich chętnych mężów, a najlepiej małżonków razem do wspólnego, w grupie, czuwania modlitewnego w intencjach związanych z rodzinami. Można dołączyć własne intencje.

2013-01 Planowane wydarzenia - Oaza Rodzin

 1. 2013-01-04 Pierwszy piątek miesiąca - w dolnym kościele:
 • godz. 19:00 Różaniec i Spowiedź Św.
 • godz. 19:30 Msza Św.

Święto Patronalne Domowego Kościoła 2012-12-30

Kochani!

Zapraszamy Was na to wyjątkowe spotkanie w Święto Patronalne Domowego Kościoła związane z Jubileuszem 40 lecia Domowego Koscioła. Mszy Św. będzie przewodniczył były Moderator Diecezjalny i Krajowy Domowego Kościoła ksiądz Infułat Franciszek Kołacz. Zaprosiliśmy też wszystkie Pary Diecezjalne, które w tych latach pełniły posługę, aby uświetniły ten Jubileusz.

Pozdrawiamy

Para Diecezjalna Renata i Dariusz Górka

Życzenia Ruchu Domowy Kościół

Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła (o. Andrzej Tupek SchP) wraz z Parą Diecezjalną Domowego Kościoła (Renata, Dariusz Górka) składają życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

Pierwszy | Poprzedni | 1 2 3 | Następny | Ostatni