Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Odpust zupełny przed obrazem Jezusa Miłosiernego

Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie) Pytanie: Czy to prawda, że gdy się modlimy przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, możemy uzyskać odpust zupełny?

 

Pytanie: Czy to prawda, że gdy się modlimy przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, możemy uzyskać odpust zupełny?

Ks. Jan Abrahamowicz: I tak, i nie. Ojciec Święty Jan Paweł II, za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej udzielił takiej możliwości, ale związał odpust z Koronką do Miłosierdzia Bożego, a nie z dowolną modlitwą przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Więcej, nie chodzi tu o modlitwę przed obrazem, ale o spełnienie zupełnie innego warunku. W dokumencie Penitencjarii Apostolskiej bowiem czytamy: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (a mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni, z powodu choroby (lub innej słusznej przyczyny) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny z zachowaniem przepisów co do ‘mających przeszkodę’, zawartych w numerach 24 i 25 Wykazu odpustów (Enchiridion Indulgentiarum). W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy.”
Widzimy zatem, że odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele, wobec Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, jest istotnym warunkiem uzyskania tego odpustu. W naszym kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy codziennie o godz. 15:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!