Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Życzenia dla Parafian

Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)Życzenia składa ks. Jan Abrahamowicz, proboszcz wraz z Zespołem duszpasterskim

 

Jezus Chrystus, Mesjasz zapowiedziany przez proroków, jest wśród nas!
Jego ubogie narodzenie kieruje naszą uwagę na to, co najważniejsze.
Bóg staje się człowiekiem, aby ludzkość i świat przebóstwić.
Przyjmijmy z wiarą Jego przyjście, ufni miłości, jaką ma ku nam.
Bóg się rodzi, aby nas zbawić.

Niech pokój i radość Bożego Narodzenia dotrą do każdego serca,
odbudują i pogłębią więź jedności w rodzinach i wspólnotach.
„Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

Błogosławionych i radosnych Świąt życzy Parafianom i Gościom
proboszcz ks. Jan Abrahamowicz wraz z Zespołem duszpasterskim