Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Nabożeństwo to zostało powierzone Pastuszkom podczas objawień fatimskichWartość samego nabożeństwa zależy od tego czy ludzie „mają zamiar zadośćczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”.

 

Nabożeństwo to zostało powierzone Pastuszkom podczas objawień fatimskich. Siostra Łucja wspomina: „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (…) Pragnie ułatwić nam drogę dostępu do Siebie”. Fundamentalne znaczenie w nabożeństwie pierwszych sobót ma intencja wynagradzająca. Wartość samego nabożeństwa zależy od tego czy ludzie „mają zamiar zadośćczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Maryja obiecała Łucji: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

Dlaczego akurat 5 pierwszych sobót? Bo jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: przeciw Niepokalanemu Poczęciu; przeciw Jej Dziewictwu; przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając w Niej wyłącznie Matkę człowieka; przez obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej; przez urąganie Maryi w Jej świętych wizerunkach. Domagają się one wszystkie wynagrodzenia.

Elementami nabożeństwa 5 pierwszych sobót miesiąca są:

  1. spowiedź z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
  2. Komunia św. wg tej intencji
  3. różaniec wynagradzający (5 tajemnic)
  4. piętnastominutowe rozważanie tajemnic różańcowych.

Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

Odprawiajmy z pobożnością nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca!