Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

STOP NIE

Stop, Nie, Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowejPetycja przeciwko ratyfikowaniu szkodliwej "Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej"

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, organizatora obywatelskiego protestu przeciwko ratyfikowaniu szkodliwej "Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", zwracam się z serdeczną prośbą o poparcie tej inicjatywy, poprzez podpisanie petycji na stronie internetowej www.konwencjinie.pl

Konwencja niesie ze sobą niebezpieczeństwo wielce szkodliwych działań wymierzonych w rodzinę, a także w ochronę życia człowieka od poczęcia oraz promuje ideologię gender .

Na stronie internetowej www.konwencjinie.pl zamieściliśmy materiały z konferencji Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa, która odbyła się 4 lutego 2014 r. w gmachu Sejmu RP, stanowiące kompendium wiedzy na ten temat.

Petycja wraz z zebranymi podpisami zostanie przekazana Marszałek Sejm RP p. Ewie Kopacz.

 

W nadziei na współpracę w działaniach na rzecz ochrony rodziny i naszej młodzieży przed demoralizującą ideologią gender, łączę wyrazy szacunku

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
organizacja pożytku publicznego KRS 0000140437
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków

biuro: ul. Krowoderska 24/6,
31-142 Kraków
tel./fax (12) 421-08-43

www.pro-life.pl
e-mail: biuro@pro-life.pl