Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej

Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej13 października 2013 roku Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej.
"Podtrzymuj i oświecaj nadzieję (Maryjo) ... Prowadź wszystkich nas drogą świętości ..." - modlił się Papież.

 

Błogosławiona Maryjo Dziewico z Fatimy.

Z odnowioną wdzięcznością za Twoją matczyną obecność łączymy nasze głosy z głosami wszystkich pokoleń, które nazywają Cię błogosławioną.

Podziwiamy w Tobie wielkie dzieła Boga, Który nigdy nie przestaje pochylać się miłosiernie nad ludzkością, dotkniętą złem i grzechem, aby ją uleczyć i zbawić.

Przyjmij z życzliwością Matki akt zawierzenia, który dziś z ufnością wypowiadamy, przed Twoim wizerunkiem tak bardzo nam drogim.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie obce jest Ci to wszystko, co gości w naszych sercach. Pozwalamy się ogarnąć Twojemu słodkiemu spojrzeniu, i otrzymujemy pocieszającą pieszczotę Twojego uśmiechu.

Strzeż naszego życia w Twoich ramionach. Pobłogosław i umocnij każde pragnienie dobra. Rozbudzaj i ożywiaj wiarę. Podtrzymuj i oświecaj nadzieję. Wzbudzaj i ożywiaj miłość. Prowadź wszystkich nas drogą świętości. Naucz nas Twojej własnej miłości, szczególnego upodobania biednych i ubogich, wykluczonych i cierpiących, grzeszników i zagubionych w sercach. Zgromadź wszystkich pod Twoją opieką i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, naszemu Panu Jezusowi.

Amen.