Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Kto pyta ... Czy można by usprawnić przyjmowanie Komunii św.

Pytanie: Czy można by usprawnić przyjmowanie Komunii św. w naszym kościele?

Ks. Jan Abrahamowicz, proboszcz: Rzeczywiście, można i to od razu! Wystarczy zachować samemu kilka prostych zasad:

 1. Poczekać cierpliwie w swojej ławce, aż przyjdzie moja kolej na podejście do Komunii św. (aby nie blokować innych i nie tłoczyć się niepotrzebnie w przejściu).
   
 2. Ustawiać się zawsze w jednym rzędzie na wprost rozdzielającego Komunię św. (Utworzy się wówczas wolne przejście na spokojny powrót do ławek).
   
 3. Nie pochodzić z boku, bo to utrudnia rozdawanie Komunii św., grozi popchnięciem, a nawet upadkiem Hostii.
   
 4. Odchodzić po przyjęciu Komunii św. na tę samą stronę co inni, niezależnie od tego po której stronie przejścia jest moje miejsce w ławce (jeśli trzeba, zmienię stronę dopiero na wprost wejścia do swojej ławki). Jeżeli zastosujemy się do tych zasad będzie nam wszystkim łatwiej, bezpieczniej i godniej przyjmować Ciało Pańskie.
   

Postarajmy się!