Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

2012-07-01 Kto pyta ... pomnik Chrystusa Zmartwychwstałego

Pytanie: Na cmentarzu w Grębałowie zbudowano w ubiegłym roku cokół pod przyszły pomnik Chrystusa Zmartwychwstałego. Czy są planowane jakieś dalsze prace w tym roku?

Ks. Jan Abrahamowicz, proboszcz: Bardzo byśmy tego chcieli! W ciągu całego roku 2011 zebraliśmy 13140 zł, a w bieżącym roku 5400 zł. Chciałbym, aby nam się udało uzbierać potrzebną kwotę na odlanie postaci Chrystusa i osadzenie jej na postumencie. To co zebraliśmy dotąd, jeszcze nie wystarcza (brakuje 12 tys. zł). Byłoby pięknie, gdyby Chrystus Zmartwychwstały mógł popatrzeć na nasz cmentarz z wysokości cokołu w uroczystość Wszystkich Świętych, gdy tak licznie nawiedzamy cmentarze. Postarajmy się o wsparcie i dar finansowy na ten cel.

Datki można przekazywać na konto Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, z dopiskiem: "Dar na pomnik Chrystusa Zmartwychwstałego", lub bezpośrednio w kancelarii, albo w kopertach na tacę.