Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Rok 1977 - 1994

Ks. Jakub Gil buduje kościół

18.06.1977

Przybywa do parafii nowy proboszcz - ks. Jakub Gil.
Z nową energią kontynuowane są starania o pozwolenie na budowę kościoła. Pojawiają się nowe problemy. Dowiadujemy się że w maju 1979 kończy się dzierżawa obiektów i terenu, gdzie jest zakorzenione serce życia duszpasterskiego. Nie ma możliwości przedłużyć dzierżawy ani wykupić terenu. Władza sankcjonuje właściciela.
 

20.10.1977

Rekolekcje prowadzi O.O. Redemptorysta. Jest to początek nowenn do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 

26.11.1977

Wszyscy zauważają owoce modlitw i nieprzerwanego kołatania do: Naczelnika Dzielnicy Nowa Huta, Dyrektora ds. Wyznań przy Prezydencie miasta Krakowa, u I Sekretarza KW PZPR naszego miasta.
Prezydent miasta Jerzy Pękala decyzją z dn. 22.11 .77 zezwolił na budowę budynku mieszkalnego dla księży wraz z salkami katechetycznymi na os. Wzgórza Krzesławickie.
 

13.12.1977

Ks. Jakub Gil publikuje w pobliskich parafiach oficjalną informację zgodną z wolą J. E. ks. Kardynała Karola Wojtyły, o działającym ośrodku duszpasterskim wyodrębnionym z parafii Pleszów, działającym od kilku lat na Wzgórzach Krzesławickich i sprawującym swoją pracę w pełnym zakresie jak w parafii.
 

24.12.1977

Pasterkę odprawia J. E. ks. Kardynał Karol Wojtyła.
 

4.03 - 9.03.1978

Rekolekcje o Miłosierdziu Bożym.
Przeprowadzona zostaje intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego - prowadzi rektor seminarium krakowskiego ks. prałat Franciszek Macharski.
Od tych rekolekcji rozpoczynają się systematyczne nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, 22 dnia każdego miesiąca.
 

2.05.1978

Pierwszy raz przeżywamy uroczystość odpustową w drugą niedzielę po Wielkanocy ku czci Miłosierdzia Bożego.
 

30.04.1978

Do parafii dociera informacja wydana dn. 22.04.78 o wyznaczonym terenie pod budowę Domu Parafialnego. Teraz potrzebna jest lokalizacja. Rozpoczęły się starania.
 

31.05.1978

Na Wzgórzach odbywa się zjazd księży z rocznika ks. Franciszka Motyki. Koncelebrę prowadzi J. E. ks. Kardynał Karol Wojtyła.
 

20.10.1978

Jest decyzja o lokalizacji ok. 1 ha pola dla budowy budynku mieszkalnego dla księży wraz z salkami katechetycznymi. Pozwolenia na budowę kościoła nadal nie ma.
 
 

Na tym terenie powstanie Dom Parafialny, a później także Kościół.


 

26.10.1978

Wszyscy przeżywamy wybór naszego ks. Kardynała Karola Wojtyły na Papieża.
 

30.12.1978

Dociera do nas wiadomość, że nowym arcybiskupem został ks. rektor Franciszek Macharski.
 

wiosna 1979

Rozpoczęto budowę Domu Parafialnego.
 

9.06.1979

Ojciec Św. pielgrzymując do Mogiły w kazaniu mówi "...w tej chwili myśl moją zwracam również w stronę Wzgórz Krzesławickich. Wieloletnie wysiłki powoli przynoszą swój owoc. Choć nie jest to jeszcze owoc pełny. Z całego serca błogosławię temu dziełu."
 

listopad 1979

Dom Parafialny stoi w stanie surowym.
 

styczeń 1980

Starania o pozwolenie na kościół wciąż trwają. Nasza delegacja była w Warszawie u Ministra ds. Wyznań.
 

24.05.1980

Wydano pozwolenie na budowę kościoła na Wzgórzach Krzesławickich. Pozwolenie podpisał Prezydent Krakowa Edward Barszcz.
 

22.08.1980

Uruchomiony zostaje Dom Parafialny na osiedlu Na Wzgórzach 1a (Wzgórza Krzesławickie), nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Definitywnie pożegnano dotychczasowe miejsce u Pana Stanisława Gajocha. Rozpoczęły się przenosiny i jednocześnie prowadzono prace wykończeniowe Domu Parafialnego. Tutaj, teraz odprawiano Msze Św. i wielorakie nabożeństwa. Najpierw w przygotowanym do tego celu podpiwniczeniu Domu Parafialnego, potem we wiacie blaszanoszklanej postawionej przy Domu Parafialnym. Od września 1980 roku rozpoczęto tutaj nauczanie religii.
 

1.09.1980

Rozpoczęto na fortach Krzesławickich systematyczne odprawianie Mszy Św. koncelebrowanych przez duszpasterzy całej Nowej Huty (Od 1981 roku ta Msza Św. jest odprawiana 31 sierpnia).
 

22.09.80

J. E. ks. Kardynał Franciszek Macharski święci Dom Parafialny i działkę budowlaną na której stanąć ma Kościół.
 

wiosna 1981

Rozpoczyna się gromadzenie materiałów na budowę Kościoła.
 

11.05.1981

Poświęcono Krzyże dla Szkoły Podstawowej nr 99 mieszczącej się na os. Na Stoku.
 

18.05.1981

Poświęcono Krzyże dla Szkoły Podstawowej nr 129 mieszczącej się na os. Na Wzgórzach
 

maj 1981

Koncepcyjny plan Kościoła Proj. Witolda Cęckiewicza zostaje zaakceptowany przez władze kościelne. Teraz konieczne jest zatwierdzenie go przez władze świeckie.
 

lipiec 1981

Władze państwowe zatwierdzają Duszpasterstwo na Wzgórzach Krzesławickich jako Parafię.
 

22.10.1981

J. E. ks. Kardynał Franciszek Macharski prowadzi Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i ogłasza erekcję parafii Nowa Huta - Wzgórza Krzesławickie jako parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Dekret wchodzi w życie 25.10.1981.
 

październik 1981

Ks. prałat Jakub Gil, proboszcz, pisze w kronice parafialnej "wciąż chodzę za materiałami budowlanymi, nic nie ma, trudności są ogromne, wszystkiego brak, kłopoty także z transportem."
 

13.12.1981

Władza wydaje wojnę społeczeństwu. Pozamykano i deportowano 5 tyś osób (wg oficjalnych komunikatów). Mieszkańcy naszej parafii szczególnie dotkliwie czują najazd ZOMO na teren kombinatu Huta im. Lenina. Bicia, przekleństwa z jednej strony, natomiast od strony robotników modlitwa, pieśni religijne i patriotyczne oraz strach i pytanie: "Co z nami zrobią?".
 

kwiecień 1982

Władze świeckie zatwierdzają plany kościoła.
 

maj 1982

Rozpoczynają się roboty przy wykopach pod kościół.
 

czerwiec 1982

Trwa wbijanie 224 szt. pali po 13 metrów, jako fundament pod kościół na szczególnie podmokłym terenie. Produkcja pali i wbijanie trwało 2 miesiące.
 

październik i listopad 1982

Na palach położono płytę fundamentową.
 

luty i marzec 1983

Ks. proboszcz Jakub Gil pracuje w USA pozyskując fundusze na budowę kościoła.
 

czerwiec 1983

Przykryto płytą dolny kościół.
 

23.06.1983

Ojciec Św. na błoniach krakowskich poświęca kamień węgielny dla naszego kościoła.
 

7.04 - 11.04.1984

Parafię wizytuje J. E. ks. Kardynał Franciszek Macharski.
 

lipiec 1984

Zalany zostaje główny strop Kościoła (ok. 800 m3 betonu). Betonowanie trwało od 10.07. do 17.07.1984 r. Pracowało społecznie 856 osób.
 

wrzesień 1984

Powstaje żelazna konstrukcja dachu i rozpoczyna się krycie dachu blachą miedzianą.
Rozpoczyna się budowa wieży.
 

listopad 84

Ks. proboszcz Jan Gil sprowadza z Niemiec Zachodnich samochód ciężarowy który będzie służył przy budowie kościoła.
 

23.12.1984

J. E. ks. Biskup Albin Małysiak odprawia na Wzgórzach Mszę Św. dając początek perygrynacji 4 obrazów Miłosierdzia Bożego po naszej parafii.
 

marzec 1985

Kończy się rozstęplowywanie kościoła.
 

czerwiec - sierpień 1985

Wykonany zostaje drenaż oraz kanalizacja wokół kościoła
 

24.08.1985

Zawieszone są na wieży 3 dzwony, które dawniej dzwoniły w Grębałowie.
 

24.08.1985

Na wieży staje Krzyż. Wieża udekorowana Krzyżem ma 50 m. Krzyż wykonywało trzech ślusarzy przez 3 miesiące. Wykonany jest z dwóch ceowników pokrytych blachą miedzianą. Waży prawie 5 ton. Ma długość 10 m.
 

2.10.1985

Ks. Biskup Kazimierz Górny poświęca Krzyż na wieży.
 

8.11.1986

Kończy się tynkowanie zewnętrznej elewacji kościoła.
 

22.11.1986

E. J. ks. Kardynał Franciszek Macharski poświęca Dolny Kościół.
 

7.06.1987

Konsekracja Kościoła. Uroczystościom przewodniczy J. E. ks. Kardynał Franciszek Macharski.
 

1987 rok

Zamontowano w kościele drewniany kasetonowy sufit, marmurową posadzkę oraz ołtarz główny z kamienia.
 

1988 rok

Oddano drogi procesyjne. Wyłożone lastrykiem, część estakady przez kościołem. Zakończono wykładać lastrykiem i kamieniem chór . Przed kościołem schody obłożono granitem.
 

26.08.1989

Do naszej parafii przybywa 6 sióstr Rodziny Maryi. Zamieszkują w pomieszczeniach nad zakrystią kościoła.
 

wrzesień 1989

Rusza przedszkole parafialne. Prowadzą je Siostry Rodziny Maryi zamieszkałe w naszej parafii i osoby świeckie. Przyjęto 60 dzieci.
 

26.09.1989

J. E. ks. Kardynał Franciszek Macharski poświęca przedszkole parafialne.
 

10.12 - 13.12.1989

Parafia jest wizytowana przez ks. Bp. Kazimierza Górnego.
 

1.09.1990

Szczególnie mocno wielu parafian przeżywa Mszę Św. na fortach Krzesławickich. Po Mszy Św. świadectwo daje Pani Barbara Kobrzyńska córka zamordowanego na fortach oficera.
 

1.09.1990

Rozpoczyna się katechizacja w szkołach. Nasi kapłani i siostry zakonne uczą w Szkołach Podstawowych nr 98, 99, 129 na terenie naszej parafii. Jeden kapłan dojeżdża do LO nr 11 (teren parafii Bieńczyce).
 

1990 rok

Przy plebani i kościele zrobiono drogi i parkingi
 

11.09.1991

Kościół wyposażono w ławki dębowe - 106 szt.
 

24.12.1991

Pasterkę odprawia ks. Bp. Kazimierz Nycz.
 

4.11.1992

Rusza kuchnia dla ubogich - "Kuchnia Brata Alberta".
 

kwiecień 1993

Odbywa się pierwsza Droga Krzyżowa ulicami osiedli z kościoła na forty krzesławickie. Wejdzie ona w coroczną tradycję naszej parafii.
 

18.04.1993

Parafianie z ks. proboszczem, w Rzymie, uczestniczą w nabożeństwie beatyfikacyjnym siostry Faustyny.
 

16.08.1993

Rozpoczyna się budowa nastawy ołtarzowej.
 

24.12.1993

J. E. ks. Kardynał Franciszek Macharski poświęca nastawę ołtarzową.
 

22.05. - 25.05.1994

Parafię wizytuje ks. Bp. Albin Małysiak.
 

1994 rok

Zamontowano w kościele organy zakupione w Niemczech.
 

13.07.1994

Odbywa się pierwsze w naszej parafii Nabożeństwo Fatimskie.
 

wrzesień 1994

ks. proboszcz Jakub Gil decyzją J. E. ks. Kard. Franciszka. Macharskiego rozpoczyna pracę w krakowskiej Caritas jako dyrektor.