Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Rok 1955 - 1977

Ks. Prałat Jan Hyc uruchamia placówkę.

Lata 1955 - 62

Powstają osiedla Nowej Huty: Na Wzgórzach  (Wzgórza Krzesławickie), Na Stoku. Wieś Grębałów przemianowano na osiedle Grębałów. Dzieje się to na terenie parafii Pleszów podzielonej wybudowanym w końcu lat 50-tych kombinatem metalurgicznym Huta im. Lenina.
 

1964 rok

Od 1964 roku ks. Jan Hyc proboszcz parafii Pleszów próbuje wynająć, adoptować pomieszczenia dla uruchomienia pracy duszpasterskiej w rejonie nowych osiedli na wschodnich terenach parafii. Władze wciąż wkraczają stanowczo blokując poczynania niestrudzonego proboszcza.
 

6.03. - 13.03.1966

Parafia Pleszów urządza Rekolekcje Wielkopostne dla Wzgórz Krzesławickich, Stoków, Grębałowa i Krzesławic, w Mogile u O.O. Cystersów. Każda rodzina otrzymuje zawiadomienie - zaproszenie. W rekolekcjach uczestniczy 600 osób.
 

2.10.1967

Ks. Jan Hyc proboszcz Pleszowa rozpoczyna nauczanie religii w Krzesławicach dla dzieci ze Wzgórz, Stoków, Grębałowa i okolic. Odbywa się to w domu u Pani Barbary Miś. Tam też rozpoczyna się (nieregularnie) odprawiać Mszę Św.
 

12.02.1968

Nauczanie religii zostaje przeniesione do posiadłościach po Panu Janie Cybulskim w Krzesławicach (na terenie dzisiejszych parkingów przy kościele).
 

8.05.1969

Rozpoczyna się dzierżawa zabudowań Pana Stanisława Gajocha w Grębałowie - stare zabudowania które rozpadają się. Przeprowadzone zostają remonty adaptacyjne. Np. w byłej stajni powstaje salka katechetyczna.
 

1970 rok

W przystosowanym gospodarstwie Pana Stanisława Gajocha, Msza Św. jest systematycznie sprawowana. Rozpoczynają się starania o pozwolenie na budowę Domu Parafialnego.
 

1973 rok

Misje prowadzą O.O. Sercanie. Daje się odczuć mocne zjednoczenia parafian. Wielu do tej pory było zaangażowanych w budowę kościoła w Bieńczycach (Arka Pana). Tam też uczestniczyli w Mszach Św. Po Misjach placówkę w Grębałowie zaczynają uważać za swój Kościół.
 

31.05.1975

Placówkę nawiedza J. E. ks. Kardynał Karol Wojtyła.
 

01.06.1975

Przeżywany jest Odpust na św. Niepokalanego Serca NMP.
 

10.06.1975

Rocznik "1974" księży organizuje zjazd koleżeński na Wzgórzach Krzesławickich (w Grębałowie). Przybywa J. E. ks. Kardynał Karol Wojtyła.
 

02.02.1976

J. E. Ks. Kardynał Karol Wojtyła konsekruje 3 dzwony na Wzgórzach Krzesławickich.
 

1977 rok

Ludzie żegnają odchodzącego mocno zasłużonego proboszcza - prałata Jana Hyca.
Podczas swojej pracy na Wzgórzach ks. Jan Hyc wielokrotnie wzywany był na przesłuchania i kilkakrotnie płacił kary za prowadzenie pracy duszpasterskiej bez zezwolenia władz świeckich. O pozwoleniu na budowę kościoła nie ma mowy. Jednak ks. Jan Hyc z oddanymi pomocnikami wciąż kołatał. Zaznaczyć trzeba że ośrodek duszpasterski w Grębałowie mieścił się z dala od osiedli mieszkaniowych, a sąsiadował tylko z kilkoma gospodarstwami rolnymi. Ludzie w błocie, śniegu, zimnie i deszczu szli od 1 do 4 km i stali pod gołym niebem.
Władza państwowa nakładała kary np. za używanie nagłośnienia bez pozwolenia. Ks. Jan Hyc rozpoczął wielkie dzieło jednoczenia wokół Chrystusa, pracując wśród osób które do nowych osiedli wprowadzały się, przybywając z różnych stron kraju, a czasami z ziem polskich które obecnie pozostają poza granicami naszego kraju. Ludzie stają się coraz bardziej otwarci. Jest coraz więcej rąk do pomocy.